MEDEWERKERS
GELUK
ONDERZOEK

Want meten is weten.


 

Een hoge medewerkerstevredenheid is prettig, maar een hoog medewerkersgeluk is veel mooier! Gelukkig personeel is goud waard. Maar wat maakt het huidige personeelsbestand gelukkig? Hoe gelukkig zijn ze momenteel? En leveren alle inspanningen op dit vlak resultaat op?

We beantwoorden bovenstaande vragen door een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het resultaat is een valide en betrouwbaar rapport van wat de medewerkers gelukkig maakt, en in hoeverre de organisatie daar momenteel in faciliteert. Zo brengen we de actuele stand van zaken in kaart. Een ideale meting om op door te bouwen.

Wat gaan we doen?
Door een medewerkersgelukonderzoek leert een werkgever de medewerkers pas écht kennen. Waar worden zij gelukkig van? Waardevolle informatie om het personeelsbeleid mee te verbeteren!
Wij gebruiken hier onze digitale onderzoekstool voor. Een efficiënte manier om groepen mensen te ondervragen op verschillende facetten van geluk, zonder een grote impact op de operatie van een bedrijf. Door een combinatie van beoordelingsschalen, multiple choice en multiple select krijgen we een compleet en statistisch resultaat. Door ook open vragen te stellen kunnen we context geven aan de uitkomsten. Tot slot voeren we in focusgroepen een debat over de uitkomsten. Zo weten we exact wat de mensen gelukkig maakt! Informatie waarmee een organisatie verder kan.

 

EXTERN DOELGROEP
ONDERZOEK

Hoe kan je talenten vinden en binden?


 

Als organisatie wil je aantrekkelijk zijn voor getalenteerde professionals  in de branche. Mensen die het verschil kunnen maken! Maar om die te vinden en binden, zal je moeten weten wat ze zoeken en wat ze drijft.

Ieder mens heeft zijn eigen gelukstriggers. Toch zijn er in alle sectoren sterke gelijkenissen te vinden tussen de mensen die er in werkzaam zijn. Om die gelijkenissen te achterhalen verzamelen wij continu data. Dankzij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethodes zijn we in staat statistisch weer te geven wat een professional in een branche gelukkig maakt. Deze informatie kunnen we specificeren op demografische kenmerken zoals leeftijd, sekse, regio en opleidingsniveau. Op die manier maken we de informatie over een doelgroep zo specifiek mogelijk. Essentiële informatie om de recruitment strategie naadloos aan te laten sluiten op de doelgroep!

ADVIES &
QUICK WINS

Het begint pas bij de uitvoering.


 

Onderzoeksresultaten kunnen het einddoel zijn, maar dat hoeft niet. We adviseren organisaties graag hoe de resultaten geïnterpreteerd en optimaal benut kunnen worden. Want nu de situatie in kaart gebracht is, is het tijd om de medewerkers echt gelukkig te gaan maken!

Generation Now adviseert op strategisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau maken we de veranderingen duurzaam en verankeren we ze binnen de organisatie. Op operationeel vlak waarborgen we dat de inspanningen optimaal effectief zijn. Op die manier behalen we samen de beste resultaten. Op korte en lange termijn.

We hechten waarde aan contact met een organisatie. Een aanbevelingenrapport afleveren en terug naar ons kantoor? Liever niet. Generation Now blijft betrokken bij de implementatie. Zo kunnen we monitoren en tijdig bijsturen.