DIT DOEN WE.

Ook profiteren van de voordelen van gelukkige, bevlogen medewerkers? We helpen graag met een van onze expertises.

Onderzoek & Advies


• Intern medewerkersgelukonderzoek
• Extern doelgroeponderzoek
• Advies & Quick wins

Workshops & Kennisdeling


• Workshops medewerkers
• Continuous learning
• Presentaties, lezingen, events

Ondersteuning & Ontwikkeling


• Ondersteuning HRM
• Ondersteuning recruitment
• Detachering professionals & experts

Eens koffie drinken?


 Andere behoeftes, wensen of ideeën? We hebben uitgebreide data over wat mensen gelukkig maakt in hun werk. Laten we eens koffie drinken. 

ONS GENERATION PROOF-TRAJECT

Organisaties die volledig Generation Proof willen zijn, helpen wij graag met ons verandertraject. Een proces waarbij we samen door vier fases gaan.

Dit proces voeren wij voor, maar vooral sámen met de klant uit. Want uiteindelijk is geen organisatie hetzelfde.

(Psssjt.. Over dit traject geven wij een succesgarantie af. )

Fase 1

De meten is weten-fase


365 dagen per jaar onderzoek uitvoeren levert waardevolle kennis op: wij weten precies wat moderne medewerkers in een branche gelukkig maakt. Dat onderzoek voeren we continu uit middels field- en deskresearch. Deze kennis delen we graag. 

Fase 2

De bedrijfsscan fase


Door een uitgebreide bedrijfsscan analyseren we de huidige stand van zaken. Dit onderzoek gebeurt middels kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. De opzet van dit onderzoek bepalen we in overleg met de klant.

Fase 3

De Eureka fase


Resultaat! Door statistisch weergegeven uitkomsten wordt inzichtelijk op welke vlakken winst kan worden behaald. Objectief, meetbaar en duidelijk. Deze resultaten worden in de vorm van een aanbevelingenrapport gepresenteerd.

Fase 4

De implementatie fase


Advies is niet het einddoel! Samen met een klant kijken wij naar een oplossingspakket. Door deze bottom-up te implementeren verankeren wij deze in organisaties. Hier geven we de Generation Now-succesgarantie af.